Translate text to english Översätt till Svenska
Primetek has acquired Arboga Darenth / Nederman MachiningDo you own equipment from Arboga-Darenth / Nederman Machining? Read more about our range of services & spare parts here Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining

Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Förädla dina spånor - transportera, krossa, centrifugera och rena

Spåncentrifuger typ Scoro och Hydramax - Nästan 100% återvinning av skärvätska!

Användningsområde

Spåncentrifug för avoljning av korta metallspånor.

Funktion

Spåncentrifug typ Scoro – Kontinuerligt arbetande spåncentrifuger.

​De oljebemängda spånorna matas via inloppet och faller ned till centrifugtrumman. Trumman är utformad så att spånorna rör sig uppåt och passerar ett siktgaller. När spånorna passerar siktgallret pressas vätskan genom detta och de torra spånorna faller över kanten och ned i spånlådan. Vätskan som passerar siktgallret leds ned till en behållare för att återanvändas i produktionen.

Spåncentrifug typ Hydramax arbetsprincip har en specialfunktion i form av en sk. lyftbottenkonstruktion. När spånorna matats ned till centrifugtrummans botten lyfts de sakta uppåt genom att botten av centrifugen höjs sakta så att spånornas passage förbi siktgallret sker kontrollerat under en längre tidsperiod vilket medför en extremt effektiv avoljning med mycket låg restfuktighet. De torra spånorna faller sedan över kanten på trumman och vidare ned i en spåncontainer eller transportör för vidare matning. Vätskan som passerar siktgallret leds ned till en behållare för att återanvändas i produktionen.

Kapacitet

Från 180kg/h upp till 3500kg/h.

Egenskaper

  • Lång livslängd
  • Hög driftsäkerhet
  • Slitdelar av manganlegerat höghållfasthetsstål
  • Optimal centrifugering av spånor
  • Kompakt design
  • Mycket låga underhållskostnader
  • Servicevänlig