Förädla dina spånor - transportera, krossa, centrifugera och rena

Förädla dina spånor - transportera, krossa, centrifugera, rena och brikettera!

  • System för alla metaller och alla volymer!
  • Bättre betalt för torra spånor
  • Volymreducering av material ned till 20% av ursprungsvolymen
  • Nästan 100% återvinning av skärvätska
  • Kompakt design och helautomatisk drift
  • Låg energiförbrukning
  • Enkelt underhåll