Låt oss göra besvärlig hantering av transportörer enkelt!

Transportörrenovering till fast pris

Primetek Systems AB reparerar och utför totalrenovering av spåntransportörer oavsett fabrikat och tid på dygn.

Vid transportörrenovering byts lamellband, skrapkedjor, bandbanor, kedjehjul och övriga slitdelar.​

Ramen förstärks, bandbanor förses alltid med manganlegerat höghållfasthetsstål (Hardox 400) för bästa möjliga slitstyrka och lång livslängd.

Vi monterar alltid Allert Stållamellband, vilka är marknadens bästa stållamellband med hänseende på precision och draghållfasthet (se separat datablad).​

Lamellbanden finns i utföranden med en mängd olika kedjedelningar och bredder, vi klarar av de allra flesta varianter av de lamelltransportörer som finns på marknaden. De vanligast förekommande lamellbanden finns alltid på lager för snabb leverans

Din renoverade transportör blir bättre än ny!

 • Montering av högkvalitets lamellband/kedja med oöverträffad precision.
 • Montering av lagrade brythjul i vändände.
 • Förstärkning av slitbanor och böjar med manganlegerat höghållfasthetsstål

Nedanstående arbeten ingår vid totalrenovering av spåntransportörer.

 • Demontering av band/kedjor/motor/växel/axlar/kedjehjul mm. Ev. vändände bestående av plattjärn/gjuten böj demonteras.
 • Rengöring. Transportören töms från ev. olje- och spånrester. Därefter avfettning och avspolning.
 • Kontroll av ramens beskaffenhet. Eventuella förslitningar, plåtskador och hål repareras.
 • Montering av nya bandbanor (höghållfasthetsstål Hardox 400)
 • Montering av ny vändände. Utföres med axel och invändigt lagrade och smidda kedjehjul.
 • Rengöring av transportörens ram invändigt från ev. slipdamm och svetsrester.
 • Täthetsprov av ram.
 • Montering av nytt och starkare stållamellband/skrapkedja.
 • Montering av främre axel och kedjehjul.
 • Återmontering av motor och övrig utrustning.
 • Bandspänning, kontroll av kedjehjulens positionering.
 • Provkörning
 • Bättringsmålning av ramen (lackering utförs vid önskemål).