Undvik oplanerade produktionsstopp pga transportörerna - Skaffa seviceavtal!

Primtek arbetar tillsammans med våra kunder. En viktig förutsättning är att se vilka behov ni har.

Genom att inventera och bedöma era maskiner och spånhanteringsutrustningar kan vi tillsammans med Er planera för underhåll samt lagerhålla vitala reservdelar.

​Vi vet att många underhållsavdelningar är hårt belastade. Vid ett haveri eller planerat stopp vill de flesta kunder fokusera på bearbetningsmaskinen. Härmed glöms ofta transportören bort.

​Genom att teckna serviceavtal med oss så hjälper vi till att bevaka och underhålla Dina transportörer.

Inventering – Bedömning – Planering – Lagerhållning – Utförande – På plats eller i våran verkstad