Inventering och bedömning av era transportörer - kostnadsfritt!

Fördelar

Ni får en uppdaterad status på era transportörer.

Vi kan tillsammans lägga upp en plan för genomförande av åtgärder då det stör produktionen som minst.

Vi lagerför de vitala delarna till transportörer av de vanligaste fabrikaten.

Om Ni har en kritisk maskin så kan vi lägga reservdelar på lager åt Er.

Referenser

Vi har ett nära samarbete med den svenska bilindustrin men vi servar även mindre verkstäder.

Databasen

I Primteks databas lagrar vi data om dina maskiner och reservdelar.

Vi talar Ditt språk. Du kan t ex nämna maskinnummer så vet vi vilka delar som behövs.

Ca 3500 transportörer i databasen. Ständigt växande.