Arboga-Darenth / Nederman

Primetek has acquired Nederman Machining, “old” Arboga-Darenth.
Below are manuals and spare parts lists for most of the products.

Please contact us if your model is missing.
When ordering or requesting, please always indicate where possible:

 • Your contact details
 • Order number
 • Manufacturing number
 • Drawing number
 • Article number / part number
 • Description
 • Quantity

Centrifuges, VD40-HD100

Hd50
HD50_QMM032_03a_EN
HD50_QSP032_01_EN
Hd82_en
HD82_QMM001_02a_EN
HD82_QSP001_01_EN
Hd100_en
HD100_QMM033_02_EN
HD100_QSP033_02_EN
VD40_en
VD40_QMM056_03b_EN

Crushers, KB10-KB49

144306(00)_Instr_man_KB30_(en)
144538(00)_Instr_man_KB49H_(en)
KB10_en
KB10_QMM069_01_multi
KB10_QSP069_01_EN
KB14
KB20_EN_080728
KB20_QMM059_05_multi
KB20_QSP059_03_EN
KB30_en
KB49E_en
KB49H_en

Skip hoists, PL

PL_QMM039_04_multi
PL_QSP039_01_EN
PL1500_E

Bar end separator, SB

SB_EN
SB_QMM041_03_EN

Coolant filters, FB

FB_QSP072_01_EN

Swivel shute, RS

RSR_en
RSR_QMM042_02a_EN

Conveyors, TL2, TLM2, TL4, TL6, TRS

144558(00)_Instr_man_Drag_Conveyor_X348_(en)
1236603906-SteelBeltConveyor_TL2M
TL2_EN
TL2M_en
TL2M_QSP031_01_EN
TL4_QMM037_02_EN
TL4_QMM037_02_EN
TL6_QMM038_04_multi
TL6_QSP038_01_EN
TRS2_HDT_QSP036_03_EN
TRS2_QMM036_03_multi
Trs2HDT_en

Primetek har förvärvat Nederman Machining, ”gamla” Arboga-Darenth.
Nedan finner ni manualer och reservdelslistor för flertalet produkterna.

Kontakta oss ifall ni saknar just er modell.
Vid beställning eller förfrågan, vänligen ange alltid där det är möjligt:

 • Era kontaktuppgifter
 • Ordernummer
 • Tillverkningsnummer
 • Ritningsnummer
 • Artikelnummer
 • Benämning
 • Antal

Centrifuger, VD40-HD100

Hd50
HD50_QMM032_03a_EN
HD50_QSP032_01_EN
Hd82_en
HD82_QMM001_02a_EN
HD82_QSP001_01_EN
Hd100_en
HD100_QMM033_02_EN
HD100_QSP033_02_EN
VD40_en
VD40_QMM056_03b_EN

Krossar, KB10-KB49

144306(00)_Instr_man_KB30_(en)
144538(00)_Instr_man_KB49H_(en)
KB10_en
KB10_QMM069_01_multi
KB10_QSP069_01_EN
KB14
KB20_EN_080728
KB20_QMM059_05_multi
KB20_QSP059_03_EN
KB30_en
KB49E_en
KB49H_en

Lådlyft, PL

PL_QMM039_04_multi
PL_QSP039_01_EN
PL1500_E

Skrotbitsavskiljare, SB

SB_EN
SB_QMM041_03_EN

Skärvätskefilter, FB

FB_QSP072_01_EN

Svängränna, RS

RSR_en
RSR_QMM042_02a_EN

Transportörer, TL2, TLM2, TL4, TL6, TRS

144558(00)_Instr_man_Drag_Conveyor_X348_(en)
1236603906-SteelBeltConveyor_TL2M
TL2_EN
TL2M_en
TL2M_QSP031_01_EN
TL4_QMM037_02_EN
TL4_QMM037_02_EN
TL6_QMM038_04_multi
TL6_QSP038_01_EN
TRS2_HDT_QSP036_03_EN
TRS2_QMM036_03_multi
Trs2HDT_en