Translate text to english Översätt till Svenska
Primetek has acquired Arboga Darenth / Nederman MachiningDo you own equipment from Arboga-Darenth / Nederman Machining? Read more about our range of services & spare parts here Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining

Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Oljedimavskiljare typ Mist Compact - För effektiv oljedimmavskiljning på flera maskiner samtidigt

Användningsområde

Cleanmist Mist Compact används vid som central lösning till flera maskiner eller vid enskilda större maskiner.

Utförande

Mist Compact tillverkas i modulsystem. Enkelt att skala upp till större kapaciteter. Kan köpas med eller utan fläkt och på så sätt kopplas till befintligt system. Enkelt service. T ex filterbyte sker snabbt och enkelt genom stora serviceluckor.

Funktion

Mist Compact renar luft från oljedimmor med hjälp av filtrering i fyra steg. Filtermedia väljs efter aktuell applikation.

Den rena luften strömmar åter ut i lokalen.

Mist Compact fungerar även utmärkt på tvättanläggningar där oljebemängd vattenånga skall filteras.

Kapacitet

Standardmoduler från 3000 m3/h upp till 42.000 m3/h.

För större volymer seriekopplas enheterna enkelt.

Egenskaper

Luften som renats via Mist Compact ligger långt under angivna gränsvärden, produkten är testad och godkänd enligt gällande föreskrifter