Högre produktivitet och bättre arbetsmiljö!

Primetek Systems AB är ett miljötekninkföretag som hjälper företag att öka produktiviteten och samtidigt förbättra både arbetsmiljön och den yttre miljön genom att rationalisera och automatisera hanteringen av skärvätskor och spånor.

En stark partner!

Vi har egna produkter där vi under inga omständigheter har gjort avkall på kvalitet och driftsäkerhet. Vi söker alltid den optimala lösningen. Vi kombinerar dessa produkter med marknadens starkaste program från Europas ledande tillverkare inom respektive produktområde. Storskalig och rationell produktion kombinerat med högt applikationskunnande medför att vi kan erbjuda Er marknadens modernaste och mest kostnadseffektiva lösningar.

Spara tid och pengar!

Med små investeringar kan Ni frigöra kapacitet, förenkla underhåll, minska destruktionskostnader och i vissa fall få bättre betalt för metall som skickas till återvinning.