Translate text to english Översätt till Svenska
Primetek has acquired Arboga Darenth / Nederman MachiningDo you own equipment from Arboga-Darenth / Nederman Machining? Read more about our range of services & spare parts here Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining

Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Trumfilter typ FTR - Hög avskiljningsgrad även vid större flöden

Användningsområde

FTR är en helautomatiskt och självrengörande anläggning som hanterar både skärvätskor och raka oljor vid slipande eller skärande bearbetning.

Funktion

Vätskan pumpas från maskinen in i en kammare i bakkant på anläggningen

Större partiklar och spånor avskiljs direkt med hjälp av skraptransportören som kontinuerligt transporterar partiklar till uppsamlingsbehållaren.

​Trumfiltret är placerad horisontellt i filterkammaren, trumman består av en kraftig ram runt vilken en rostfri väv med filterduk av syntetiskt material är placerad. Den stora arean medger ett högt flöde och en effektiv avskiljning.​

Genom att bygga upp en filterkaka ökar reningen kontinuerligt, när flödet genom trumman minskar startar en automatisk rengöringsprocess med hjälp av backspolning. Driften påverkas ej av rengöringsprocessen.

Kapacitet

Standardmoduler från 100 l/min upp till 2.500 l/min.

Egenskaper

Filtret har tack vare ett dubbelverkande system mycket hög avskiljningskapacitet i kombination med mycket god förmåga att avskilja mycket små partiklar.

FTR är en ypperlig anläggning vid bearbetning med höga krav på precision och finish.

Tillbehör

Vid slipande bearbetning av magnetiskt material kan anläggningen kompletteras med en kraftig permanentmagnetisk platta på det främre lutande delen av anläggningen, för att effektivt avskilja majoriteten av partiklarna på ett tidigt stadium.

Dessa partiklar transporteras bort av skraptransportören.