Translate text to english Översätt till Svenska
Primetek has acquired Arboga Darenth / Nederman MachiningDo you own equipment from Arboga-Darenth / Nederman Machining? Read more about our range of services & spare parts here Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining

Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Läckoljeseparatorer typ B - Effektiv separation och avskiljning av friflytande läckoljor!

Användningsområde

Läckoljor från maskiner och i vissa fall arbetsstycken förorenar skär- och tvättvätskor. Genom att kontinuerligt avlägsna läckoljor förlängs livslängden på vätskor och minskar därmed mängden farligt avfall som skall skickas för destruktion. Våra enheter anpassas efter applikation och kan både levereras för installation i befintliga tankar eller som fristående enhet.

Utförande

Samtliga modeller tillverkas i rostfritt för att även klara tvättvätskor.

Kapacitet

Från 25 l/h upp till 1000 l/min. För större flöden nyttjas lamellsaparatorer.

Egenskaper

  • Mycket välfungerande för separation av läckoljor.
  • Enkel att installera.
  • Elektrisk membranpump.