Translate text to english Översätt till Svenska
Primetek has acquired Arboga Darenth / Nederman MachiningDo you own equipment from Arboga-Darenth / Nederman Machining? Read more about our range of services & spare parts here Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Primetek har förvärvat Arboga Darenth/Nederman Machining

Äger du utrustning från Arboga-Dareneth / Nederman Machining? Läs mer om vårt utbud inom service & reservdelar här

Skärvätskecentrifug typ Tornado - Avskiljning av mycket fina partiklar i oljor och emulsioner

Användningsområde

Skärvätskecentrifuger används vid fördel för separation av mycket små och fina partiklar som bygger upp sediment i filter- och sedimentationstankar. Ofta placeras en skärvätskecentrifug som by-pass rening vid befintliga tankar för att förbättra skärvätskans kvalitet.

Utförande

Kompakt och robust design. Patenterad säkerhetmekanism för centrifugskålen. Modulbyggd.

Funktion

Skärvätskecentrifugen avskiljer fina partiklar med hjälp av gravitation. Centrifugskålen roterar med hastigheter upp till 4300 rpm.

När centrifugskålen är full av partiklar utför man en torkningscykel via den elektriska styrningen. 

Materialet kan därefter tömmas i den ordinarie spånlådan.

Kapacitet

Genomströmingskapaciet från 20 l/min upp till 150 l/min.

Egenskaper

Centrifugerna är utrustade med sugpump och komplett elektrisk styrning.